Đại hội Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội tổ chức đại hôi nhiệm kỳ II
RFC VIETNAM 2015 Câu lạc bộ cử 6 đội thi tham gia RFC Vietnam 2015 tại Bình Dương