Đại hội Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội
Đại hội Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội

Đại hội Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội

Ngày viết: 14/04/2016 08:58
Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội tổ chức đại hôi nhiệm kỳ II
Ngày 27/3/2016 tại Hà Nội, được sự cho phép của UBND thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ ô tô địa hình thành phố Hà Nội đã tổ chức đại hôi nhiệm kỳ II. Tham dự đại hội có đại diện sở Văn hóa thể thao, Sở Nội vụ TP Hà Nội, các cơ quan báo chí và toàn thể thành viên CLB. Đại hội CLB đã nhất trí sửa đổi Điều lệ CLB, bầu Ban chủ nhiệm và Ban kiểm tra nhiệm kỳ II.
Danh sách Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ II:
1. Trần Mạnh Hùng - Chủ nhiệm
2. Vũ Hậu - Phó chủ nhiệm
3. Trần Việt Hải - Phó chủ nhiệm
Danh sách Ban kiểm tra nhiệm kỳ II:
1. Nguyễn Vĩnh Tân - Trưởng ban
2. Bùi Quang Dũng - Ủy viên
3. Bùi Xuân Duyên - Ủy viênBài viết khác