RFC VIETNAM - BINH DUONG 2015
RFC VIETNAM - BINH DUONG 2015

RFC VIETNAM - BINH DUONG 2015

Ngày viết: 11/11/2015 09:58
RFC VIETNAM 2015
Giải RFC VIetnam 2015 tại Bình Dương từ ngày 1/11 đến 7/11/2015 Câu lạc bộ đã cử 06 đội thi tham gia. Các đội thi của CLB được sự tài trợ của hãng dầu nhờn SK ZIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt kết quả tương đối tốt.

Bài viết khác