Chương trình từ thiện tại Bắc Cạn
Chương trình từ thiện tại Bắc Cạn

Chương trình từ thiện tại Bắc Cạn

Ngày viết: 11/11/2015 09:55
Chương trình từ thiện tại Bắc Cạn tháng 8/2015
Thực hiện chương trình hoạt động của CLB năm 2015, tháng 8/2015 Câu lạc bộ đã tổ chức chương trình từ thiện tại xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Chương trình đã quyên góp và vận chuyển đồ dùng học sinh, lương thực... trao tận tay cho bà con bản Phiêng Đén.

Bài viết khác