RFC VIETNAM 2015
RFC VIETNAM 2015

RFC VIETNAM 2015

Ngày viết: 11/11/2015 09:32
Câu lạc bộ cử 6 đội thi tham gia RFC Vietnam 2015 tại Bình Dương
Giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC Vietnam 2015 tại Bình Dương từ ngày 1/11 đến 7/11/2015. Câu lạc bộ ô tô địa hình TP Hà Nội đã cử 6 đội thi tham dự giải. Các đội thi của CLB được sự tài trợ của hãng dầu nhờn SK ZIC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài viết khác