Thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình tỉnh Bình Dương
Thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình tỉnh Bình Dương

Thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình tỉnh Bình Dương

Ngày viết: 05/11/2014 08:36
Nhân dịp thành lập CLB ô tô địa hình Bình Dương Ban chủ nhiệm CLB đã gửi thư chúc mừng.
Thư chúc mừng của CLB ô tô địa hình Hà Nội gửi CLB ô tô địa hình tỉnh Bình Dương

Bài viết khác