Đại hội thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội
Đại hội thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội

Đại hội thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội

Ngày viết: 17/07/2012 10:58
Ngày 16/7/2012 Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội tổ chức đại hội thành lập, đón nhận quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và bầu Ban chấp hành khóa 1 (2012-2014).
Thực hiện quyết định số 2287/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thành lập Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2012 Câu lạc bộ đã tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ. Đến dự đại hội có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Vụ thể thao quần chúng Tổng cục thể dục thể thao, các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể thành viên câu lạc bộ.
Đại hội đã thông qua điều lệ câu lạc bộ, tiến hành bầu ban chấp hành khóa 1 (2012-2014) và ban kiểm tra. Đại hội thành công tốt đẹp đã đánh dấu một mốc quan trọng trong qúa trình phát triển của Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội nói riêng và phong trào xe địa hình nói chung.
Danh sách ban chấp hành câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội khóa 1:
1. Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Hồng Vinh - Phó Chủ tịch
3. Ông Vũ Tiến Sơn - Tổng thư ký
4. Ông Nguyễn Đức Hiền - Ủy viên
5. Ông Tống Nguyên Minh - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên
7. Ông Phạm Diên - Ủy viên

Danh sách ban kiểm tra:
1. Ông Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quang Trung - Phó ban
3. Ông Lê Anh Tùng - Ủy viên


 

Bài viết khác